Komenda Garnizonu Poznań
Strona Główna

 Komenda Garnizonu Poznań
Adres: ul. Marcelińska 15a
60 – 801 POZNAŃ


 
Komendant Garnizonu

mjr Bartosz KOSIŃSKI – tel. 261 57-24-00

Szef Sekcji Operacyjnej

kpt. Grzegorz KUROWSKI – tel. 261 57-26-54

Oficer Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
WAKAT
tel. 261 57-20-16

Kierownik kancelarii tajnej
WAKAT

starszy podoficer sztabowy
WAKAT

e-mail: kg.poznan@ron.mil.pl

Praca – od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30
Komendant Garnizonu wysłuchuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. 15.00 – 16.30 po uprzednim uzgodnieniu z referentem Komendy Garnizonu Poznań (tel. 261 57 71 35).


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych