Komenda Garnizonu Poznań
Aktualności
Narodowy dzień
01.03.2017
Żołnierzy Wyklętych - Żołnierzy Niezłomnych

 W dniu 1 marca 2017 r. w Komendzie Garninonu Poznań przeprowadzono uroczystą zbiórkę z kadrą i pracownikami wojska, celem upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych - Żołnierzy Niezłomnych, którzy walczyli i ginęli w myśl zawołania Józefa Piłsudskiego "Chcemy Polski niepodległej, abyśmy tam mogli urządzić życie lepsze i sprawiedliwsze dla wszystkich".

Następnie
Komendant Garnizonu Poznań - cz. p. o. por. Grzegorz KUROWSKI uczestniczył w uroczystościach upamiętniających "Żołnierzy Wyklętych - Żołnierzy Niezłomnych", które odbyły się  przy ul. Fredy w Poznaniu gdzie odegrano hymn narodowy, wysłuchano okolicznościowych przemówień oraz złożono wiązanki kwiatów.
 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych