Komenda Garnizonu Poznań
Aktualności
 75  rocznica
21.02.2017
Akcji Bollwerk

W dniu 21 lutego 2017 roku,  w   75. rocznicę  Akcji Bollwerk władze miasta, młodzież, kombatanci oraz mieszkańcy Poznania uczcili bohaterów, tego jakże ważnego dla stolicy Wielkopolski jak i całego regionu,  wydarzenia.
Złożono  wiązanki kwiatów pod pomnikiem, znajdującym się w Poznaniu  przy  ul. Estkowskiego,  ufundowanym w 1982 roku przez społeczeństwo miasta Poznania, dla upamiętnienia bohaterów tej  brawurowej akcji. 

Napis na pomniku głosi:
„NA ROZKAZ. GEN. WŁ. SIKORSKIEGO W DNIU 21 LUTEGO 1942 ROKU ODDZIAŁ DYWERSJI BOJOWEJ ZWIĄZKU ODWETU ”KUBA” W BRAWUROWEJ AKCJI „BOLLWERK” DOKONAŁ SPALENIA OBIEKTÓW MAGAZYNOWYCH  PORTU RZECZNEGO ZADAJĄC OKUPANTOWI DOTKLIWE STRATY.
W ODWECIE ZA TĘ AKCJĘ HITLEROWCY STRACILI W POZNANIU I W WARSZAWIE SZEREG POZNANIAKÓW ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ:……………….…... . CZEŚĆ ICH PAMIĘCI.”
  
Asystę wojskową do ceremonialnego zabezpieczenia uroczystości wydzieliło Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnili przedstawiciele  Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych.  
 
       
Organizatorem  uroczystości był Prezydent Miasta Poznania.


galeria zdjęć 


Sylwester ŁADA


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych